Porez na vrtne šupe (porez na razvoj): tko ga plaća?

Porez na vrtne šupe

Vlasnici vrtnih šupa čija je površina veća od 5 m² dužni su platiti porez na uređenje koji se primjenjuje prilikom podnošenja odobrenja za uređenje (građevinske dozvole ili prethodnog odobrenja za rad) potrebnog kada građenje.

Na koga utječe porez na razvoj?

Na sve razvojne radove, izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju zgrada za koje se traži građevinska dozvola ili odobrenje za rad utječe ovaj porez na uređenje čija se stopa sastoji od dva ili tri dijela, postavljaju dvije ili tri lokalne vlasti (općina, odjel, regija samo u Île-de-Franceu). Međutim, vijećanjem mogu odlučiti izuzeti vrtne šupe čak i ako su za rad podložne prethodnom odobrenju.

Prihod od poreza na razvoj koristi se za financiranje javnih objekata, politike osjetljivih prirodnih područja i operativnih troškova CAUE-a (vijeća za arhitekturu, urbanizam i okoliš).

Koji je iznos poreza na razvoj?

Dekretom od 7. studenog 2016. utvrđuju se nove stope po četvornom metru poreza na razvoj koji se izračunava na sljedeći način:

  • oporeziva površina (gradnja ili razvoj) x paušalna stopa (osim fiksne vrijednosti za određene događaje) x stopa koju određuje lokalna vlast.
  • tj. fiksna vrijednost postavljena za 2017. na 705 € / m² izvan Île-de-Francea i 799 € / m² u Île-de-Franceu.

Povezani Članci